18.02.2022 | 20:00 | Altes Kino, Liezen | Ticket | 

25.02.2022 | 20:00 | Altes Kino, Leibnitz | Ticket |